Νέα σπαζοκεφαλιά στο internet - Μπορείτε να τη λύσετε;  Κανονικά θα έπρεπε να λύνουμε εύκολα ένα μαθηματικό πρόβλημα που προορίζεται για 7χρονους μαθητές. Κάπως έτσι θα σκέφτηκε και η μητέρα ενός μαθητή όταν επιχείρησε να τον βοηθήσει να λύσει το πρόβλημα στο σπίτι.
   
  Η μαθηματική, όμως, σπαζοκεφαλιά δεν έχει τόσο απλή λύση, τουλάχιστον για όσους δεν έχουν μαθηματικό μυαλό.
   
  Το πρόβλημα είναι το εξής:
   
  «49 σκυλιά έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό σκυλιών. Υπάρχουν 36 περισσότερα μικρά σκυλιά από ότι μεγάλα. Πόσα μικρά σκυλιά έχουν δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό;».
   
   
  Η απάντηση στο πρόβλημα είναι 42,5 – ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρχει… μισός σκύλος.
   
  Πώς προκύπτει το αποτέλεσμα; Το πρόβλημα λύνεται με εξισώσεις. Έστω ότι λ είναι τα μεγάλα σκυλιά και σ τα μικρά:
   
  λ+σ=49
   
  σ=λ+36
   
  άρα το «λ+σ=49» θα μπορούσε να γραφτεί και ως λ+λ+36=49
   
  Άρα λ=6,5
   
  Επομένως: σ=λ+36=6,5+36=42,5

  Pages