Έτσι είδε την Αθήνα μας , ο Αλέξανδρος Μαραγκός!
The film is a homage to the capital of Greece. It features hyperlapse, timelapse and drivelapse cinematography of the urban area and the skyline of "το κλεινόν άστυ" / the glorious city. Shot almost entirely from the highest rooftops, hills and mountains at night, the film explores the urban core, the city center and beyond.

Pages